Aktuality

Seznam vložených aktualit

Důležité sdělení

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že skončilo funkční období Školské rady Základní školy Velké Karlovice, je povinností ředitele školy zorganizovat volbu zákonných zástupců žáků do nově připravované školské rady.

Jmenovité návrhy na členy školské rady z řad rodičů žáků naší školy můžete podávat do pondělí 9. ledna 2017 buď písemně do kanceláře ředitele školy, nebo elektronicky na emailovou adresu zsvk@zsvk.cz.

Volba 3 zástupců rodičů do devítičlenné školské rady bude probíhat v prostorách Základní školy Velké Karlovice v úterý 10. ledna 2017 od 15 do 17 hodin. Ve stejný den se uskuteční také třídní rodičovské schůzky, na které vás rovněž zveme.

Ve Velkých Karlovicích 3. 1. 2017
PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy

Bližší informace o školské radě najdete na: http://zsvk.cz/skolska-rada