Aktuality

Seznam vložených aktualit

Začátek školního roku 2018 / 2019

V pondělí 3. září v 7:50 hodin začíná zkrácené vyučování (cca do 10:00 hodin) v kmenových třídách.
Žáci 1. třídy společně se svými rodiči budou seznámeni se základními organizačními věcmi ve třídě, ve které byly děti u zápisu do ZŠ.

V úterý 4. 9. probíhá vyučování následovně:
1. třída do 11:00 hodin , 2.-5. třída do 11:30 hodin, 6.-9. třída do 12:25 hodin.
Od středy 5 .9. se vyučuje již podle stanoveného rozvrhu.
Další informace na internetových stránkách budou postupně aktualizovány.