Úřední deska

Texty

Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu od 13. února do 19. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Zápis do l. ročníku Základní školy Velké Karlovice proběhne v úterý 11. dubna 2017.
Termín přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 se pro prvé kolo přijímacího řízení stanoví jednotně v pracovních dnech od 22.4.2017 do 30.4.2017 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel střední školy.

Termíny výuky plavání
Výuka plavání pro žáky 2. a 3. třídy proběhne ve IV. čtvrtletí ve Vsetíně. Jezdí se v pondělí vždy v 8 hodin od školy v těchto termínech 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 23.5., 5.6., 12.6. a 19.6., 26.6. a dvakrát v úterý náhradou za květnové státní svátky 20.6., a 27.6. 2017.

Termíny rodičovských schůzek 15:00 hodin
Úterý 11. října 2016 pro rodiče žáků 9. třídy
Úterý 8. listopadu 2016 - I. čtvrtletí
Úterý 10. ledna 2017 - II. čtvrtletí
Úterý 4. dubna 2017 - III. čtvrtletí
Úterý 6. června 2017 – IV.čtvrtletí

Informace ze školního stravování
Stravné ve školní jídelně pro letošní školní rok zůstává ve stejné výši :
žáci 7 – 10 let 23,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč
žáci, kteří dosáhnou 15 let, platí za jeden oběd 29,- Kč.

Žák má možnost první den nepřítomnosti ve škole odebrat oběd za sníženou cenu, další dny může obědy odebírat za plnou cenu, která činí 52,- Kč. Obědy je možno odhlásit den předem do 12. 00 hodin.

Důležitá telefonní čísla:
škola : 571 444 015, mobil : 737 239 375
školní jídelna : 571 454 292

e-mail : zsvk@zsvk.cz
webové stránky školy : www.zsvk.cz