Úřední deska

Texty

Organizace školního roku 2017/2018


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu od 19. února do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Zápis do l. ročníku Základní školy Velké Karlovice proběhne v úterý 17. dubna 2018.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 budou jednotně vypsány v dubnu 2018 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví podle typu střední školy buď ministerstvo školství nebo ředitel střední školy.

Termíny výuky plavání
Výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd proběhne ve IV. čtvrtletí ve Vsetíně. Jezdí se v pondělí vždy v 8 hodin od školy v těchto termínech 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6. a jednou v úterý 12.6.2018.

Termíny rodičovských schůzek
15:00 hodin
Úterý 24. října 2017 pro rodiče žáků 9. třídy
Úterý 7. listopadu 2017 - I. čtvrtletí
Úterý 9. ledna 2018 - II. čtvrtletí
Úterý 10. dubna 2018 - III. čtvrtletí
Úterý 5. června 2018 - IV.čtvrtletí

Informace ze školního stravování
Stravné ve školní jídelně pro školní rok 2017/2018 zůstává ve stejné výši :
žáci 7 – 10 let 23,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč
žáci, kteří dosáhnou 15 let, platí za jeden oběd 29,- Kč.
Žák má možnost první den nepřítomnosti ve škole odebrat oběd za sníženou cenu, další dny může obědy odebírat za plnou cenu, která činí 55,- Kč. Obědy je možno odhlásit den předem do 12. 00 hodin.

Důležitá telefonní čísla:
škola : 571 444 015, mobil : 737 239 375
školní jídelna : 571 454 292

e-mail : zsvk@zsvk.cz
Webové stránky školy: http://www.zsvk.cz