Kroužky

Mimoškolní vzdělávání

ODDĚLENÍ 1

VYCHOVATELKA: Ludmila Lešinská
Mobil +420 604 130 849
E-mail: ludmila.lesinska@zsvk.cz

Kapacita: 30 dětí
Věk žáků: 6-7let (1. - 2. třída)

Provoz:
Pondělí až pátek 11:30 - 15:30

ODDĚLENÍ 2

VYCHOVATELKA: Mgr. Lucie Krajčová
Mobil: +420 605 946 508
E-mail: lucie.krajcova@zsvk.cz

Kapacita: 30 dětí
Věk žáků: 8 - 10 let (2. - 4. třída)

Provoz:
Pondělí, úterý, čtvrtek 11:30 - 15:00
Středa, pátek - 12:30 - 15:00

Pozn.: Každý den žáci 15:00 odchází do ODDĚLENÍ 1.
Činnost vychází z celoročního plánu ŠD „Deset klíčů“, platného od 1. 9. 2014.