Úřední deska

Informace pro rodiče a žáky

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Velké Karlovice

Ředitel Základní školy Velké Karlovice, okres Vsetín rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/204 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) vyhověl žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Velké Karlovice uchazečům uvedeným v příloze.