ZŠ Velké Karlovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLAVelké Karlovice

AKTUÁLNĚ

Informace pro rodiče dítěte, které nebylo v pondělí nebo čtvrtek testováno a přichází do školy

Datum: 13. 4. 2021

Pokud Vaše dítě přichází do školy mimo testovací dny - nejde do šaten, ale jde rovnou ke kancelářím školy v 1. pochodí, kde si pod dozorem účetní školy, která je pověřená dozorem nad samotestováním těchto dětí, test provede. Do třídy jde až s negativním výsledkem. Děkujeme za pochopení.
Vedení škol

Samotestování dětí - prosba rodičům

Datum: 11. 4. 2021

Vážení rodiče, velice Vás prosíme, pokud najdete časový prostor v ranních hodinách, kdy Vaše dítě bude do školy přicházet, abyste u jeho samotestování byli. V této nepříliš příjemné situaci, budete velkou oporou Vašemu dítěti, přestože se budeme snažit maximálně i my pomoci.
Vedení školy

Informace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Datum: 11. 4. 2021

Milí rodiče, milí žáci v přílohách naleznete informace k přijímacím zkouškám:
1. Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.
2. Mimořádné opatření č.j.MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
3. Opatření obecné povahy. Přijímací řízení - dodatek
Vedení školy

Testovací místa pro žáky v prostorách školy od 12.4.2021

Datum: 9. 4. 2021

Školní jídelna - žáci 1. a 2. třídy (2.t.) = vstup hlavním vchodem.
Prostor před vstupem do tělocvičny - žáci 3. a 5.A třídy (2.t.) = vstup hlavním vchodem.
Prostor bývalé cvičné kuchyně = žáci 4. a 5.B třídy (2.t) = boční vstup od koupaliště. Žáci odcházejí z test. místa s neg. výsledkem do třídy

Školní stravování

Datum: 9. 4. 2021

Dětem jsou zabezpečeny obědy ve školní jídelně. Kdo stravu nebude odebírat, je třeba se odhlásit u vedoucí školní jídelny. Tel. 571 454 292, 602 681 697
vedení školy

Informace ke školní družině od 12.4.2021 pro 1.-5. třídy

Datum: 9. 4. 2021

V provozu jsou všechna tři oddělení ŠD do 15:30 hod. ŠD je zabezpečena i pro žáky 5.tř. ŠD se duben hradí.
1.týden od 12.4.2021 2.týden od 19.4.2021
1. třída - L. Lešinská 2. třída - L. Lešinská
3. třída - M. Pavelková 5.A - M. Pavelková
4. třída - A. Orságová 5.B - V. Pízová

Nástup dětí k prezenční výuce od 12.4.2021 je podmíněn testováním. Nastupuje pouze 1. stupeň rotačně

Datum: 8. 4. 2021

Od 12.4.2021 nastupují do školy pouze žáci 1.,3. a 4. třídy, Od 19.4.2021 se vymění s třídami: 2., 5A, 5B. V tomto výměnném režimu se bude po týdnech pokračovat do odvolání. Další informace zveřejníme do soboty 10.4.2021.
vedení školy

Neúčast žáka na testování - zákaz osobní přítomnosti na prezenční výuce

Datum: 8. 4. 2021

Žák, který se testování nezúčastní, nemůže být ve škole přítomen. Je nutná písemná omluva rodičem. Škola však nemá povinnost zajistit žákovi distanční výuku (možnost podpory v jiných formách - domluva s učitelem).Ošetřovné viz. Provoz škol a šk. zařízení v r. 2020/2021 - Distanční výuka od 12.4.

Testy pro žáky - Singclean - Covid-19 Test Kit

Datum: 8. 4. 2021

Vážení rodiče, pro žáky jsme obdrželi samotestovací sady Sigclean. Žáci budou mít určena testovací místa - dohlížení pedagogové. Vy máte právo své dítě otestovat sami. Využijte návod nebo písemnou podobu. http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


Třídní schůzky online v úterý 13.4.2021

Datum: 31. 3. 2021

Milí rodiče, v úterý 13.4.2021 proběhnou třídní schůzky online. Třídní učitelé Vašich dětí Vám rozplánují čas, abyste se mohli individuálně na své dítě informovat.
vedení školy

Individuální konzultace žáků

Datum: 22. 3. 2021

Milí rodiče, milí žáci,
v případě jakýchkoliv nesnází v průběhu distanční výuky se můžete obrátit na vedení školy, aby zajistilo individuální konzultace s Vašimi vyučujícími.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy proběhne od 6. do 27.4.2021 korespondenčním způsobem

Datum: 8. 3. 2021

Vážení rodiče,
veškeré podrobné informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a potřebnou dokumentaci ke stažení najdete ve složce Škola - Zápis do 1. ročníku ZŠ.
V souvislosti s netypickým zápisem a celkovou epidemiologickou situací Vám vše zašleme i v papírové podobě na Vaše adresy.

Drobná změna rozvrhů 4., 8. a 9. třídy od 15.3.2021

Datum: 4. 3. 2021

Čtvrtý, osmý a devátý ročník - malá změna v rozvrhu.
Podívejte se do odkazu distanční výuky.
Vedení školy

Pochvala žákovi 9. ročníku - Michalu Drozdovi

Datum: 18. 2. 2021

Michalu Drozdovi patří ještě další pochvala za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády.
Jistě tyto aktivity pilných žáků uvítají i střední školy, které si všichni tři kluci vybrali ke svému dalšímu vzdělávání.
Vedení školy

Pochvala žákům 9. ročníku - Michalu Drozdovi, Štěpánu Holčákovi, Vlastíku Koňaříkovi

Datum: 18. 2. 2021

Velká pochvala patří žákům 9.ročníku: M. Drozdovi, Š.Holčákovi a V.Koňaříkovi, kteří i v období covidových opatření reprezentovali naši školu a skvěle uspěli v olympiádě v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR a postoupili do regionálního finále soutěže ve Valašském Meziříčí.

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy, kteří navštěvují školní družiny

Datum: 12. 2. 2021

Prosíme rodiče, aby děti, které navštěvují školní družiny, byly vybaveny zimním sportovním oblečením pro pobyt venku. Děkujeme.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 1.2.2021 do 14.2.2021

Datum: 29. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází v období od 1.2.2021 do 14.2.2021 ke změně v provozu školy. Vyučování probíhá jako doposud.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 25.1. do 29.1.2021

Datum: 19. 1. 2021

V tomto týdnu vzdělávání žáků nadále probíhá dle platných distančních rozvrhů u žáků 3.- 9.ročníků. Denně docházejí do školy žáci 1. a 2.třídy.
Upozornění pro žáky 6.- 9. tříd: hodiny dějepisu v tomto týdnu nebudou probíhat formou videohovorů. Bude jim zasílána samostatná práce.
Čtvrtek 28.1.2021 - seznámení žáků s výsledky vzdělávání za první pololetí.
Pátek 29.1.2021 - pololetní prázdniny.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 11.1.2021 do 22.1.2021

Datum: 8. 1. 2021

V období od 11.1.2021 do 22.1.2021 škola pracuje ve stejném režimu jako doposud.
Prezenčně navštěvují školu pouze žáci 1. a 2. třídy.
Žáci 3.- 9. třídy se vzdělávají v distančním režimu dle stejných rozvrhů,které jsou platné od 4.1.2021.
U žáků 4. třídy dochází ke změně skladby vyučovacích hodin v pondělí, jejich rozvrh je také upraven v sekci distančního vyučování.
vedení školy

Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 10.1.2021

Datum: 30. 12. 2020

V pondělí 4.1.2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku.
Žákům 1. a 2. ročníku je zabezpečen oběd ve školní jídelně za dodržení bezpečnostních opatření platných pro školní jídelny v souvislosti s Covid-19. Ostatní žáci se mohou ve škole stravovat také, za sníženou normativní cenu, avšak stravu si odnášejí v nerezových jídlonosičích domů.
Žáci 3.-9. ročníku se vzdělávají distančním způsobem dle platných rozvrhů uveřejněných v odkazu Distanční výuka. V případě sourozenců, pokud se budou on-line hodiny překrývat a nastane problém s jedním počítačem, má přednost starší žák. Prosíme zákonného zástupce mladšího žáka, aby se spojil s vyučujícím daného předmětu a domluvil si s ním způsob předávání úkolů. Děkujeme.
ŠKOLNÍ DRUŽINA pro žáky 1. a 2 ročníku ZŠ bude zabezpečena do 16:00 hodin se zachováním nemíchaných skupin.
vedení školy

Individuální konzultace žáků

Datum: 30. 12. 2020

Pro žáky naší školy je po konkrétní domluvě s vyučujícími možnost individuálních konzultací ve škole. Konzultuje vždy jeden žák s vyučujícím, popřípadě může přijít i zákonný zástupce žáka. V případě zájmu Vašeho dítěte kontaktujte konkrétního vyučujícího. Využívejte prosím pro konzultační den - ÚTERÝ.
vedení školy

Úhrada sešitů, pracovních sešitů a potřeb do VV

Datum: 1. 12. 2020

Prosíme rodiče, aby se v žákovské knížce svého dítěte podívali (od středy 2.12.) na informaci související s úhradou částky za sešity, pracovní sešity, výtvarné potřeby pro školní rok 2020/2021. Je zde popsán také způsob úhrady. Třídní učitelé 3.-9. třídy Vás budou informovat na třídních schůzkách.Děkujeme.
Vedení školy

Škola otevřena od 23.11.2020 ráno již od 7:00 hodin

Datum: 20. 11. 2020

Od pondělí 23.11.2020 dochází ke změně otevření školy pro žáky naší školy. Škola bude bývat pro děti otevřena od 7:00 hodin.
Vedení školy

Ohlášení výskytu covid-19

Datum: 12. 11. 2020

Zaměstnanci i zákonní zástupci žáků jsou povinni vedení školy hlásit výskyt onemocnění Covid-19.
Kontakty:
Mgr. Svatava Koňaříková, ředitelka školy - 724 292 232
PhDr. Lenka Denkocy, zástupkyně ředitelky školy - 602 683 004
Vedení školy děkuje za vstřícnost a pochopení

3D technologie na naší škole

Datum: 23. 10. 2020

Naši žáci 9. třídy se zapojili do projektu Tour for the future, kde se seznámili s 3D technologiemi. Velké poděkování patří týmu Tomáše Hambergera.
Podívejte se na fotografie, které byly prezentovány v iDNES:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/tomas-hamberger-distancni-technicke-vzdelavani-kyberneticka-bezpecnost-remesla-mpo.A201016_103740_ekonomika_rts
Klikněte na odkaz a fotografie.

#

Opatření školní jídelny od 1.9.2020

Datum: 1. 9. 2020

Více zde

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !

Datum: 26. 8. 2020

Více zde

#

Prodej dílenských stolů

Datum: 15. 7. 2020

Více zde

ŠKOLA

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počasí

Počasí dnes:

20. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Rychlý kontakt

Základní škola

756 06 Velké Karlovice 19

Tel: +420 571 420 847

Email: zsvk@zsvk.cz

Svátek a výročí

Dnes je 20.4.2021

Svátek má Marcela

Zítra má svátek Alexandra

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie