ZŠ Velké Karlovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLAVelké Karlovice

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 2022/2023

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2022/23

 

Zápis dětí k povinné školní docházce bude probíhat 12. dubna 2022 od 13:30 hodin

v 1. třídě naší základní školy za osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zápisu předcházelo neformální setkání zákonných zástupců s ředitelkami základní a mateřské školy i speciální pedagožkou v souvislosti s problematikou školní připravenosti dětí na školu.

 

Pokud se nebude moci Vaše dítě dostavit ve výše uvedeném termínu – prosíme o telefonické sdělení. Náhradní termín zápisu je stanoven na 26.4.2022 ve 14:00 hodin.

 

Osobní přítomnost dítěte u zápisu není nutná, pokud s ní zákonný zástupce nesouhlasí. V tomto případě odevzdá zákonný zástupce v den zápisu potřebnou dokumentaci.

 

Základním kritériem pro přijetí dítěte je jeho spádovost vůči naší škole. Další kritéria stanovena nejsou-škola disponuje dostatečnou kapacitou.

 

 

Průběh zápisu:

  • Z organizačních důvodů bude dítěti přidělena konkrétní hodina, kdy se k zápisu dostaví včetně registračního čísla
  • Zákonný zástupce předá vyplněnou dokumentaci (vysvětleno níže) s potřebnými údaji, které jsou nezbytné pro samotné řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Rozhovor a krátké činnosti motivující dítě pro školní docházku společně s p. učitelkou – (zákonný zástupce bude po celou dobu přítomen)
  • Podání informace ze strany paní učitelky, jak případně pomoci dítěti před samotným zahájením školní docházky v jeho dalším rozvoji

VĚOBECNÉ INFORMACE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (do 31.8.2022), pokud mu není povolen odklad. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato i před dovršením šestého roku za těchto podmínek:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + kopie rodného listu
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte + kopie rodného listu

POTŘEBNÁ DOKUMENTACE 

  • bude předána v papírové podobě zákonnému zástupci dítěte v mateřské škole
  • je ke stažení na webových stránkách školy

 

 

Jedná se o tyto dokumenty

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podle věku dítěte

 

Vyplněnou a podepsanou žádost je nutné doložit u zápisu rodným listem dítěte + průkazem totožnosti zákonného zástupce!

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Děti, které budou žádat v letošním roce odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, musí prostřednictvím Vás, zákonných zástupců, odevzdat vyplněnou žádost o odklad školní docházky. Žádost najdete na našich webových stránkách.

Žádost o odklad školní docházky musí být doložena:

1, doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení

2, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Pokud tato doporučení nebudete u zápis ještě mít (odklad zvažujete apod.) lze je dodat později.

Upozornění:

děti s odloženou školní docházkou pro školní rok 2021/22 již znovu k zápisu nebudou zvány-dostanou pouze rozhodnutí o přijetí k základní vzdělávání.

V případě žádosti o přijetí dítěte do naší základní školy, které má odloženou školní docházku, ale zápis absolvovalo v loňském roce v jiné základní škole, je potřeba dodat rozhodnutí dané školy o odkladu pro školní rok 2021/22.

Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky je nutné doložit rodným listem dítěte a průkazem totožnosti zákonného zástupce!

 

Vyjádření k podkladům zápisu

26. 4. 2022 mezi 13.00 - 15.00 hodin může zákonný zástupce nahlédnout do spisu svého dítěte, případně se vyjádřit k proběhlému zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte – bude zveřejněno pod registračním číslem, které bylo Vašemu dítěti přiděleno. Nejpozději do 26. 4. 2022 na úřední desce školy (hlavní vchod) a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o příp. nepřijetí nebo odkladu školní docházky bude zákonnému zástupci předáno v písemné podobě.                                                                                 

 

 

Mgr. Svatava Koňaříková, ředitelka školy                        Ve Velkých Karlovicích 7.3.2022

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Základní škola

756 06 Velké Karlovice 19

Tel: +420 571 444 015

Email: zsvk@zsvk.cz

Svátek a výročí

Dnes je 8.10.2022

Svátek má Věra

Zítra má svátek Štefan, Sára

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie