ZŠ Velké Karlovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLAVelké Karlovice

AKTUÁLNĚ

Zobrazeno 1-30 ze 36

Školní družiny od 17.5.2021 jsou pro děti 1.- 5. třídy v provozu

Datum: 13. 5. 2021

Školní družiny pro žáky 1. - 5. tříd jsou od pondělí 17.5. 2021 plně v provozu do 16 hodin.
Vedení školy

Samotestování žáků 2. stupně v rotační výuce od 17.5.2021 - vždy 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním.

Datum: 12. 5. 2021

Žáci 2. stupně se samotestují pod dohledem pedagogů vždy ve svých třídách před 1. vyučovací hodinou, prosíme aby žáci byli ve škole včas - minimálně 15 minut před zvoněním. Testování probíhá 2x týdně a to v pondělí a čtvrtek.
V týdnu od 17.5.2021 jsou ve škole žáci 7. a 8. tříd.

Vedení školy

Samotestování žáků 1. stupně od 17.5.2021 pouze jednou týdně v pondělí ráno před vyučováním.

Datum: 12. 5. 2021

Žáci 1. stupně se samotestují od pondělí 17.5.2021 již ve svých třídách a to vždy 1x týdně v pondělí. Žáci se přezují a jdou přímo do svých tříd. Se samotestováním jim pomáhá paní učitelka a paní vychovatelka. Vstup do školy pro žáky pouze v hygienických rouškách.
Vedení školy

Organizace školní výuky od pondělí 17.5. 2021 - nástup 1. stupně a žáků 7. a 8. třídy

Datum: 11. 5. 2021

Od pondělí 17.5.2021 nastupuje celý 1. stupeň k prezenční výuce (žáci se již vyučují celodenně ve škole). Rotačně nastupují do školy také žáci 7. a 8. třídy. Všichni žáci se učí ve svých třídách. Vstup žáků v rouškách.Distanční výuka z domova 6. a 9. třída.
Vedení školy

Nástup žáků 2. stupně k rotační prezenční výuce - nejdříve žáci 6. a 9. třídy - od 10.5.2021

Datum: 6. 5. 2021

V týdnu od 10.-14.5.2021 nastupují také žáci 6. a 9. třídy. Žáci 6. třídy budou mít kmenovou třídu - učebnu VV a žáci 9. třídy - učebnu fyziky. Organizace viz příloha. V pondělí ráno 10.5.2021 se žáci přezují a jdou ihned do těchto tříd, kde proběhne jejich samotestování.
Vedení školy

Informace k samotestování žáků 1. stupně - jednou týdně od 3.5.2021a při nástupu žáků 2. stupně - dvakrát týdně

Datum: 3. 5. 2021

Od pondělí 3.května 2021 se budou žáci 1. stupně samotestovat pouze 1x týdně a to vždy v pondělí.
V případě nástupu žáků 2. stupně k rotační výuce bude jejich samotestování probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.
Vedení školy

Dětský prázdninový pobyt - letní kemp 2021- červenec 2021 pro žáky 1.- 5. třídy naší skoly

Datum: 22. 4. 2021

Milí rodiče, v příloze naleznete informace k dětskému prázdninovému pobytu pro žáky 1. - 5. třídy naší školy a také žádost o přijetí (viz přílohy). V případě Vašeho zájmu nám tuto žádost dodejte do středy 28.4.2021. Děkujeme a těšíme se na Vaše děti.
Vedení školy

Testování k příjímacím zkouškám v pátek 30.4.2021 ve 14:00 hodin - platnost testů 7 dnů od provedení

Datum: 20. 4. 2021

Samotestování žáků 9.tříd před přijímacími zkouškami se uskuteční v pátek 30. dubna ve 14:00 hodin v jídelně ZŠ. Poté každý žák dostane potvrzení o výsledku samotestu Covid-19, které si vezme s sebou k přijímacím zkouškám. Platnost testů je 7 dnů dle MO č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.
Vedení školy

Informace pro rodiče dítěte, které nebylo v pondělí nebo čtvrtek testováno a přichází do školy

Datum: 13. 4. 2021

Pokud Vaše dítě přichází do školy mimo testovací dny - nejde do šaten, ale jde rovnou ke kancelářím školy v 1. pochodí, kde si pod dozorem účetní školy, která je pověřená dozorem nad samotestováním těchto dětí, test provede. Do třídy jde až s negativním výsledkem. Děkujeme za pochopení.
Vedení škol

Samotestování dětí - prosba rodičům

Datum: 11. 4. 2021

Vážení rodiče, velice Vás prosíme, pokud najdete časový prostor v ranních hodinách, kdy Vaše dítě bude do školy přicházet, abyste u jeho samotestování byli. V této nepříliš příjemné situaci, budete velkou oporou Vašemu dítěti, přestože se budeme snažit maximálně i my pomoci.
Vedení školy

Informace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Datum: 11. 4. 2021

Milí rodiče, milí žáci v přílohách naleznete informace k přijímacím zkouškám:
1. Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.
2. Mimořádné opatření č.j.MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
3. Opatření obecné povahy. Přijímací řízení - dodatek
Vedení školy

Testovací místa pro žáky v prostorách školy od 12.4.2021

Datum: 9. 4. 2021

Školní jídelna - žáci 1. a 2. třídy (2.t.) = vstup hlavním vchodem.
Prostor před vstupem do tělocvičny - žáci 3. a 5.A třídy (2.t.) = vstup hlavním vchodem.
Prostor bývalé cvičné kuchyně = žáci 4. a 5.B třídy (2.t) = boční vstup od koupaliště. Žáci odcházejí z test. místa s neg. výsledkem do třídy

Školní stravování

Datum: 9. 4. 2021

Dětem jsou zabezpečeny obědy ve školní jídelně. Kdo stravu nebude odebírat, je třeba se odhlásit u vedoucí školní jídelny. Tel. 571 454 292, 602 681 697
vedení školy

Informace ke školní družině od 12.4.2021 pro 1.-5. třídy

Datum: 9. 4. 2021

V provozu jsou všechna tři oddělení ŠD do 15:30 hod. ŠD je zabezpečena i pro žáky 5.tř. ŠD se duben hradí.
1.týden od 12.4.2021 2.týden od 19.4.2021
1. třída - L. Lešinská 2. třída - L. Lešinská
3. třída - M. Pavelková 5.A - M. Pavelková
4. třída - A. Orságová 5.B - V. Pízová

Nástup dětí k prezenční výuce od 12.4.2021 je podmíněn testováním. Nastupuje pouze 1. stupeň rotačně

Datum: 8. 4. 2021

Od 12.4.2021 nastupují do školy pouze žáci 1.,3. a 4. třídy, Od 19.4.2021 se vymění s třídami: 2., 5A, 5B. V tomto výměnném režimu se bude po týdnech pokračovat do odvolání. Další informace zveřejníme do soboty 10.4.2021.
vedení školy

Neúčast žáka na testování - zákaz osobní přítomnosti na prezenční výuce

Datum: 8. 4. 2021

Žák, který se testování nezúčastní, nemůže být ve škole přítomen. Je nutná písemná omluva rodičem. Škola však nemá povinnost zajistit žákovi distanční výuku (možnost podpory v jiných formách - domluva s učitelem).Ošetřovné viz. Provoz škol a šk. zařízení v r. 2020/2021 - Distanční výuka od 12.4.

Testy pro žáky - Singclean - Covid-19 Test Kit

Datum: 8. 4. 2021

Vážení rodiče, pro žáky jsme obdrželi samotestovací sady Sigclean. Žáci budou mít určena testovací místa - dohlížení pedagogové. Vy máte právo své dítě otestovat sami. Využijte návod nebo písemnou podobu. http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


Třídní schůzky online v úterý 13.4.2021

Datum: 31. 3. 2021

Milí rodiče, v úterý 13.4.2021 proběhnou třídní schůzky online. Třídní učitelé Vašich dětí Vám rozplánují čas, abyste se mohli individuálně na své dítě informovat.
vedení školy

Individuální konzultace žáků

Datum: 22. 3. 2021

Milí rodiče, milí žáci,
v případě jakýchkoliv nesnází v průběhu distanční výuky se můžete obrátit na vedení školy, aby zajistilo individuální konzultace s Vašimi vyučujícími.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy proběhne od 6. do 27.4.2021 korespondenčním způsobem

Datum: 8. 3. 2021

Vážení rodiče,
veškeré podrobné informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a potřebnou dokumentaci ke stažení najdete ve složce Škola - Zápis do 1. ročníku ZŠ.
V souvislosti s netypickým zápisem a celkovou epidemiologickou situací Vám vše zašleme i v papírové podobě na Vaše adresy.

Drobná změna rozvrhů 4., 8. a 9. třídy od 15.3.2021

Datum: 4. 3. 2021

Čtvrtý, osmý a devátý ročník - malá změna v rozvrhu.
Podívejte se do odkazu distanční výuky.
Vedení školy

Pochvala žákovi 9. ročníku - Michalu Drozdovi

Datum: 18. 2. 2021

Michalu Drozdovi patří ještě další pochvala za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády.
Jistě tyto aktivity pilných žáků uvítají i střední školy, které si všichni tři kluci vybrali ke svému dalšímu vzdělávání.
Vedení školy

Pochvala žákům 9. ročníku - Michalu Drozdovi, Štěpánu Holčákovi, Vlastíku Koňaříkovi

Datum: 18. 2. 2021

Velká pochvala patří žákům 9.ročníku: M. Drozdovi, Š.Holčákovi a V.Koňaříkovi, kteří i v období covidových opatření reprezentovali naši školu a skvěle uspěli v olympiádě v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR a postoupili do regionálního finále soutěže ve Valašském Meziříčí.

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy, kteří navštěvují školní družiny

Datum: 12. 2. 2021

Prosíme rodiče, aby děti, které navštěvují školní družiny, byly vybaveny zimním sportovním oblečením pro pobyt venku. Děkujeme.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 1.2.2021 do 14.2.2021

Datum: 29. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází v období od 1.2.2021 do 14.2.2021 ke změně v provozu školy. Vyučování probíhá jako doposud.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 25.1. do 29.1.2021

Datum: 19. 1. 2021

V tomto týdnu vzdělávání žáků nadále probíhá dle platných distančních rozvrhů u žáků 3.- 9.ročníků. Denně docházejí do školy žáci 1. a 2.třídy.
Upozornění pro žáky 6.- 9. tříd: hodiny dějepisu v tomto týdnu nebudou probíhat formou videohovorů. Bude jim zasílána samostatná práce.
Čtvrtek 28.1.2021 - seznámení žáků s výsledky vzdělávání za první pololetí.
Pátek 29.1.2021 - pololetní prázdniny.
Vedení školy

Informace k provozu školy od 11.1.2021 do 22.1.2021

Datum: 8. 1. 2021

V období od 11.1.2021 do 22.1.2021 škola pracuje ve stejném režimu jako doposud.
Prezenčně navštěvují školu pouze žáci 1. a 2. třídy.
Žáci 3.- 9. třídy se vzdělávají v distančním režimu dle stejných rozvrhů,které jsou platné od 4.1.2021.
U žáků 4. třídy dochází ke změně skladby vyučovacích hodin v pondělí, jejich rozvrh je také upraven v sekci distančního vyučování.
vedení školy

Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 10.1.2021

Datum: 30. 12. 2020

V pondělí 4.1.2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku.
Žákům 1. a 2. ročníku je zabezpečen oběd ve školní jídelně za dodržení bezpečnostních opatření platných pro školní jídelny v souvislosti s Covid-19. Ostatní žáci se mohou ve škole stravovat také, za sníženou normativní cenu, avšak stravu si odnášejí v nerezových jídlonosičích domů.
Žáci 3.-9. ročníku se vzdělávají distančním způsobem dle platných rozvrhů uveřejněných v odkazu Distanční výuka. V případě sourozenců, pokud se budou on-line hodiny překrývat a nastane problém s jedním počítačem, má přednost starší žák. Prosíme zákonného zástupce mladšího žáka, aby se spojil s vyučujícím daného předmětu a domluvil si s ním způsob předávání úkolů. Děkujeme.
ŠKOLNÍ DRUŽINA pro žáky 1. a 2 ročníku ZŠ bude zabezpečena do 16:00 hodin se zachováním nemíchaných skupin.
vedení školy

Individuální konzultace žáků

Datum: 30. 12. 2020

Pro žáky naší školy je po konkrétní domluvě s vyučujícími možnost individuálních konzultací ve škole. Konzultuje vždy jeden žák s vyučujícím, popřípadě může přijít i zákonný zástupce žáka. V případě zájmu Vašeho dítěte kontaktujte konkrétního vyučujícího. Využívejte prosím pro konzultační den - ÚTERÝ.
vedení školy

Úhrada sešitů, pracovních sešitů a potřeb do VV

Datum: 1. 12. 2020

Prosíme rodiče, aby se v žákovské knížce svého dítěte podívali (od středy 2.12.) na informaci související s úhradou částky za sešity, pracovní sešity, výtvarné potřeby pro školní rok 2020/2021. Je zde popsán také způsob úhrady. Třídní učitelé 3.-9. třídy Vás budou informovat na třídních schůzkách.Děkujeme.
Vedení školy

Zobrazeno 1-30 ze 36

ŠKOLA

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

Počasí dnes:

14. 5. 2021

zatazenosdestem

Bude zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Rychlý kontakt

Základní škola

756 06 Velké Karlovice 19

Tel: +420 571 420 847

Email: zsvk@zsvk.cz

Svátek a výročí

Dnes je 14.5.2021

Svátek má Bonifác

Zítra má svátek Žofie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie